Up Birds.avianist.com » Highlights of 2012 Prev Next
Highlights of 2012
Page |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |   10 |  196 Photos


Merlin - Arrowhead Marsh, Oakland, Ca - Nov 11

Western Grebe - Arrowhead Marsh, Oakland, Ca - Nov 11

Harris's Sparrow - Hayward Shoreline, Hayward, Ca - Nov 11

Red-tailed Hawk  - Vollmer Peak, Tilden Park, Berkeley, Ca - Nov 14

Common Goldeneye- Lake Merritt, Oakland, Ca Nov 21

Savannah Sparrow - Landfill Loop, Richmond, Ca - Nov 24

Brewer's Blackbird - Landfill Loop, Richmond, Ca - Nov 24

Great Egret - Albany Mudflats, Albany, Ca - Dec 2

Stellar Jay - Jewel Lake, Tilden Park, Berkeley, Ca -  Dec 4

House Finch - Berkeley Shoreline, Berkeley, Ca - Dec 7

Sandlering - Berkeley Shoreline, Berkeley, Ca - Dec 7

Black Turnstone - Berkeley Shoreline, Berkeley, Ca - Dec 7

Lesser Scaup - Berkeley Shoreline, Berkeley, Ca - Dec 7

White-tailed Kite - Berkeley Shoreline, Berkeley, Ca - Dec 7

California Towhee - Berkeley Shoreline, Berkeley, Ca - Dec 7

Black-throated Gray Warbler - Emeryville, Ca - Dec 9

Black-throated Gray Warbler - Emeryville, Ca - Dec 9

Band-tailed Pigeon - Jewel Lake, Tilden Park, Berkeley, Ca -  Dec 10

Dark-eyed Junco  - Jewel Lake, Tilden Park, Berkeley, Ca -  Dec 18

Ruby-crowned Kinglet - Jewel Lake, Tilden Park, Berkeley, Ca -  Dec 18

Page |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |   10 |  196 Photos

Copyright © 2012 George A Suennen

Custom Search of birds.avianist.com